Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi vill gärna ha en öppen och nära kommunikation med dig. Du är alltid välkommen med frågor och synpunkter på vår verksamhet.

Föräldrarna är viktiga samarbetspartners i vårt arbete. På John Blunds förskola har vi har ett nära samarbete genom bland annat kalendarium, utvecklingssamtal, drop-in, grillkvällar, föräldramöten, föräldraråd och personliga möten. Vi värdesätter och lägger även stor vikt vid det dagliga mötet när ni lämnar och hämtar era barn.

Det här tycker vi är viktigt i relationen till föräldrar och barn:

  • genomföra en bra inskolning
  • personligen tar emot varje barn på morgonen
  • ha utvecklingssamtal varje termin samt vid behov
  • eftersträva ett bra överlämnandesamtal till mottagande förskola eller förskoleklass

Vårt förväntansdokument

På förskolorna i Nanny Palmkvists skolområde har vi tillsammans med föräldrar tagit fram ett förväntansdokument. Där står tydligt vad du som förälder kan vänta dig av förskolan och vad vi på förskolan förväntar oss av dig som förälder. Vid inskolning skrivs dokumentet under av både föräldrar och pedagog.